Pětiletý sebezkušenostní výcvik 2012-2017

Skálův institut přijímá frekventanty do akreditovaného pětiletého sebezkušenostního výcviku ve skupinové integrativní psychoterapii na léta 2012-2017.

Vedení Magdalena Frouzová, supervizní vedení doc. P. Hartl a katedra psychologie FFUK. Nabízí 500 sebezkušenostních, 160 teoretických a 100 hodin supervizních (130 Kč za 1 hod.).
Přihlášky posílejte na adresu magdalena.frouzova@cmail.cz, tel. 602 642 616.
 
 
Nadace České Spořitelny