Snižování rizik spojených s užíváním drog v Rumunsku

Zdroj: magazin-legalizace.cz | 18. 4. 2014 |

První projekty na snižování rizik spojených s drogami se v Rumunsku objevily v souvislosti s epidemií HIV, která propukla mezi uživateli heroinu na počátku devadesátých let 20. století. Tyto programy měly závislým na heroinu nabídnout sociální služby například v podobě výměny použitých injekčních stříkaček. Přesto je dnešní situace stále velmi kritická.

Čtěte zde.

 
Nadace České Spořitelny