Drogová kyberkriminalita a související role internetu

Další číslo seriálu Zaostřeno na drogy je věnováno shrnutí dosavadních poznatků o kyberkriminalitě a on-line obchodování s drogami. Text je překladem prvního vydání publikace, která vyšla v roce 2013 pod názvem "Drug related cybercrime and associated use of the Internet. Overview, analysis and possible actions" pod záštitou Pompidou Group.

Ke stažení zde.

 
Nadace České Spořitelny