Mezinárodní standardy prevence užívání drog

Publikace UNODC, která vyšla v roce 2013 pod názvem International Standards on Drug Use Prevention, je rozsáhlou studií porovnávající dostupné podklady, studie, poznatky v oblasti prevence drogových závislostí. Studie zpřehledňuje a kategorizuje spektrum nasbíraných poznatků a zaměřuje se zejména na ty, které lze považovat za příklady dobré praxe.

Ke stažení zde.

 
Nadace České Spořitelny