Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe

Publikace je překladem prvního vydání zprávy „Prevention of Problem Gambling: A Comprehensive Review of the Evidence“, která byla v angličtině vypracovaná pro Středisko provincie Ontario pro výzkum problémového hráčství a ministerstvo zdravotnictví a dlouhodobé péče provincie Ontario v roce 2012. Obsahuje mj. přehledné shrnutí účinnosti vzdělávacích a politických iniciativ a 12 doporučení dobré praxe pro prevenci problémového hráčství.

Ke stažení zde.

 
Nadace České Spořitelny