Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb

Zuzana Havrdová a kol. | FHS UK, 2010 |

Publikace se zaměřuje na téma hodnot jako relativně stálých motivů rozhodování, zahrnující jak zdroje, tak i cíle chování. Akcentuje zejména profesní hodnoty a jejich funkci regulátorů norem chování pracovníků dané profese, které pomáhají vymezit, co je v dané profesní skupině považováno za správné a nesprávné (etické kodexy, profesní čest), za profesionální a neprofesionální (kompetence, standardy).

ISBN: 978-80-87398-06-7
Počet stran: 208
Cena: 120,- Kč

Knihu si můžete objednat například zde.

Přehled dalších článků

1 2 3 4 5 ... 19 další >
 
Nadace České Spořitelny