Lékaři se málo věnují problému alkoholu u svých pacientů

Zdroj: Medical Tribune | 18. 5. 2017 |

Síť AT ambulancí se rozpadla, do léčby, a to rovnou nemocniční, nastupují až pijáci s rozvinutou závislostí. Terapie směřuje většinou k úplné abstinenci. Léky snižující nadměrné pití, které brání rozvoji závislosti, si pacienti platí sami, pro většinu jsou tak nedostupné. Situaci v rozhovoru pro MT zhodnotil předseda Společnosti pro léčbu závislostí ČLS JEP primář kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN MUDr. Petr Popov, MHA.

Čtěte zde.

Přehled dalších článků

1 2 3 4 5 ... 144 další >
 
Nadace České Spořitelny