ÚZIS: Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (rok 2011)

Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů substitučních programů postupně narůstá.

Z porovnání stavu Registru substituční léčby na začátku a konci roku 2011 je patrný růst jak počtu substituentů, tak i počtu zařízení hlásících alespoň jednoho klienta.
Ke konci roku bylo v registru evidováno 1 822 osob s nahlášenou substituční léčbou (o 2 % více než na začátku roku) z 55 hlásících zařízení.

Podrobná statistika ke stažení zde.

 
Nadace České Spořitelny