Výroční zpráva "Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015"

Zdroj: hygpraha.cz | 20. 10. 2016 |

Zpráva Hygienické stanice hl. města Prahy navazuje na každoročně vydávané publikace „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v Praze“. Z důvodu nedostupnosti kompletních dat se zpráva za rok 2015 zaměřuje pouze na zdravotní dopady u léčených uživatelů.

Ke stažení zde.

 
Nadace České Spořitelny